7 x 19 Strand

 

Most Flexible

Lowest Break Load

 

1 x 19 Strand

 

Rigid Cable

High Break Load

Lov Stretch Characteristics

Compact Strand

 

Most Rigid Cable

Low Stretch

Highest Tensile Strength

WEB: www.inoxline.dk Mail: sh@inoxline.dk Telefon: 0045-7020 9840. Skype: Inoxline.dkl

Adresse: Danevirkevej 6,St. TV, DK 7000 Fredericia

Belastning av kablar:

 

Kablar i rustfritt stål begynner å vri seg ved ca. 50% bruddstyrke.

 

Derfor anbefaler vi en sikkerhetsfaktor 2.

Altså: Ikke belaste kablene mere enn 50% av bruddstyrke.

Minimum Break Loads for Stainless Cables

Cable Diameter

mm

4

6

8

10

12

16

19

22

26

Macalloy Fork Size

 

M10

M10

M12

M16

M20

M24

M24

M30

M36

7 x 19 Strand

kN

36

69

108

156

249

364

501

660

912

Min.1 x 19 Strand

kN

48

91

143

207

330

483

665

875

1209

Compact Strand

kN

0,75

1,4

2,2

3

4,8

7,1

9,4

12,5

16,7

Maximum Length of Individual Bar Lengths

Diameter

Stainless Steel

Carbon

Galvanised

M10 - M16

6,0 m

11,95 m

6,0 m

M20 - M30

6,0 m

11,95 m

8 m

M36 - M100

6,0 m

11,95 m

11,95 m

 

Galvanisk isolation:

 

När Macalloy S460 och S520 rustfritt stål monteras på kulstål, er isolering anbefalt for å hindre galvanisk korrosjon.

 

Macalloy har isolerende skiver og foringer, og gavler med ekstra hul diameter til formålet.