MacallloyCables-N

Belastning av kablar:


Kablar i rustfritt stål begynner å vri seg ved ca. 50% bruddstyrke.


Derfor anbefaler vi en sikkerhetsfaktor 2.

Altså: Ikke belaste kablene mere enn 50% av bruddstyrke.

Minimum Break Loads for Stainless Cables

Cable Diameter

mm

4

6

8

10

12

16

19

22

26

Macalloy Fork Size


M10

M10

M12

M16

M20

M24

M24

M30

M36

7 x 19 Strand

kN

36

69

108

156

249

364

501

660

912

Min.1 x 19 Strand

kN

48

91

143

207

330

483

665

875

1209

Compact Strand

kN

0,75

1,4

2,2

3

4,8

7,1

9,4

12,5

16,7

7 x 19 Strand


Most Flexible

Lowest Break Load


1 x 19 Strand


Rigid Cable

High Break Load

Lov Stretch Characteristics

Compact Strand


Most Rigid Cable

Low Stretch

Highest Tensile Strength

Maximum Length of Individual Bar Lengths

Diameter

Stainless Steel

Carbon

Galvanised

M10 - M16

6,0 m

11,95 m

6,0 m

M20 - M30

6,0 m

11,95 m

8 m

M36 - M100

6,0 m

11,95 m

11,95 m


Galvanisk isolation:


När Macalloy S460 och S520 rustfritt stål monteras på kulstål, er isolering anbefalt for å hindre galvanisk korrosjon.


Macalloy har isolerende skiver og foringer, og gavler med ekstra hul diameter til formålet.


WEB: www.inoxline.dk   Mail: sh@inoxline.dk Telefon: 0045-7020 9840. Skype: Inoxline.dkl

Adresse: Danevirkevej 6,St. TV, DK 7000 Fredericia